KONTAKTY

Zobrazenie:

SLOVENSKO

ANI Slovakia s. r. o.

ANI Slovakia s. r. o.

Priemyselná 8
071 01 Michalovce

IČO
50885618
DIČ
2120518576
IČ pre DPH
SK2120518576
Účet
SK4975000000004024836169
E-mail
info@healthprosperity.eu
Telefón
0903 447 205

ČESKO

Health & Prague s.r.o.

Pobřežní 370/4
186 00 Praha 8 - Karlín

IČO
06119808
Účet
CZ7603000000000279476769
E-mail
info@healthprosperity.eu
Telefón
+4210903447205